Heli Laaksonen

Kuva: Miikka Lappalainen
Kuva: Miikka Lappalainen

TÄMÄ KAUPUNK

Raumal o Cittari.
Laitilas päässe kankaskauppa.
Muuto
meil riittä tämä.
Oma meri
majak
satam
rauttiä, periaattes,
suala
leippä
apteki salmiakki.
Miähet toril
virattomi ko ankkur mäel.

Pulu uis
Sammakko, 2000

SEE MAA

Hapsalus aa riidepoodid,
arsti juures mei käime Talinas.
A
meitel aitab sennest.
Oma meri
maiak
sadam
praamiöhendus, pöhimöteliselt,
sool
leib
tuulekala turuputkas,
mihed poodi ees
ilma hakkamiseta kut ankur mee peel.

Tõlge Hiiu murdesse Järvi Kokla
Ole ise, EKSA 2017

LEHM JA KOIV

Mää tahro olla lehm koivu al.
Mää en tahro olla luav.
Mää en tahro oppi uut taitto-ohjelma.
Mää en tahro selvittä äit-tytär suhret.
Mää en tahro viärä sitä kirjet posti.
Mää en tahro soitta Kelan tätil.
Mää en tahro muista yhtäkän pin-koori.

Antakka mu olla lehm koivu al.
Viäkkä mu väsyne nahk
kamarim permanol, kakluni ette.

Pulu uis, Sammakko 2000

LEHM JA KÕIV

Ma tahas olla lehm kõo all.
Ma ei taha olla hodokõnõ.
Ma ei taha oppi vahtsõt arvudiprogrammi.
Ma ei taha mõtõlda imä-esä ja latsõ läbisaamise pääle.
Ma ei taha kirja kõlladsõhe kasti är viiä.
Ma ei taha kõlista haigõkassa-mutilõ.
Ma ei taha meelen pitä üttegi PIN-i.

Laskõ ma olõ lehm kõo all.
Vidäge mu väsünü nahk tarrõ
põrmandu pääle, kamina ette

Võru keelde Jan Rahman
Viron runokartta 2019

LEHM JA KASK

Ma taha olla lehm kase all.
Ma´p taha edugas olla.
Ma´p taha arvudid öppida.
Ma´p taha psühholoogi juure minna.
Ma´p taha seda kirja posti vii.
Ma´p taha töötukassase helistada.
Ma´p taha mäleta ühtegid pin-koodi.

Las ma ole lehm kase all.
Viige mo väsin nahk kambri pärandale,
ahju ede.

Tõlge Hiiu murdesse Järvi Kokla
Ole ise, EKSA 2017

PULU UIS

Pulu uis.
Mää meni ohitte saapasjalk-katin saappais.
“Kummottos hän voi?”
huus pulu.

Juur mää meinasi selvittä et
yäl o niimpal kylm tääl
ko hänem pitiki jo kiirust sukeltta.

Vinttikoir pulikoit lähemas
Ilmottama et allasaik on lop.

Pulu uis, Sammakko, 2000

TUVI UJUS

Tuvi ujus.
Kõndisin mööda saabastega kassi saabastega.
“Kuidas preilil läheb?”
huikas tuvi.

Mõtlesin just ütlema hakata et
ööd on siin kole külmad
kui ta pidi jälle sukelduma.

Hurdakoer sulistas lähemale
teatama, et ujumistund on läbi.

Eesti keelde Järvi Kokla
Postimees, 2017

ULKOMAIL

nimpalsaatanankaunis virolaine miäs
istu mu viäres soitta kitara
ikkunan taka huutavak kaik
Tarto varekse ja äi kävele katol

laitetank nii et
antta pari sointtu katto munt päi vaaliam pehkos alt
koit tätä lähtek rytmi
herramujee vihriäs silmä sil o melkken ko mul
ei kom pistetänki et
suurek käre ja pehmiä lapselinem puhe
tähä soppiki joku ee:lt alkav
(et mää nää su valkose hamppa)
ei kom pistetänki et

laul lähte ettippäi kulkke huanes
tarttu ihmissi saa kehui

sen mää sai fölisän kotti
sitä kaunist mää en olis hualinukka.

Pulu uis
Sammakko 2000

HÄME HÄMÄRI

Monelaissi ihmiskohtaloi elämäs o,
semneki et pihkanttu hämäläisse miähe
ja jouttu kuulustelema ko selittä tätä maailma.

Yhten ehton mee oltti iham poik,
maatti jonku sukulaisen tykö soffal ja
ihmeteltti seinäl nostettu sänkky.
Mää luuli enssi et se o joku kaap
ja hämäläine luul et see o välisein ja lisäs
et siäl sisäl näkky vissi jotta hyllyi ja vaattei
ja mää kysysi et eik simmost sit tavalisest
juur kaapiks sanot
ja see vastas et ei, kerta se on sänky.

Maapuupäiv, Sammakko 2000

MUHU MEES

Elus aa mütut seltsi saatust,
söune ka et aa Muhu mihest sisse vöötud
ja peab kuulma kuda see seda ilma neeb.

Üksöhta mei olim täitsa kutud,
pikudasim öhe sugulase sohva peel ja
vaatsim seina nöale töstet koikud.
Ma mötlesi esmald et see aa kapi
ja muhulane arvas et see aa vahesein
ja et seel sees paistvad vist riiulid ja riided olevad
ja ma küsisi et kas söust asja siis hariliguld
jüst kapiks äi arvada
ja ta vastas et äi, sest see aa koiku.

Tõlge Hiiu murdesse Järvi Kokla
Ole ise, EKSA 2017

MULGI MIIS

Õgasugutsit elokäüke om ilman,
ka sääne, et miildümä nakkas mulgi miis
tulõ himo kaia, kuis tuu seod maailma näge.

Üte õdagu ollimi hirmus väsünü,
lehmätimi määndsegi sugulasõ man diivani pääl ja
silmässimi saina nõalõ nõstõtut sängü.
Kõgõpäält ma mõtli, et tuu om kapp
a mulgi miis mõtõl, et sääl om vahesain ja viil et
sääl seen, paistus, omma määndsegi riioli ja rõiva
ja ma küsse kas tuu sis ei olõki õkva tuusama asi
midä kapis kutsutas
ja miis vasta et ei, selle et tuu om säng.

Tõlge võru keelde Jan Rahman
Viron runokartta 2019

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Takaisin ylös